Privacybeleid

 1. Algemeen
  Rehak V.O.F. handelend onder de naam Boon’s dagmarkt / Lunchbestelling.nl  gevestigd aan de Solisplein 1, 2909 SC Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle persoonlijke informatie die aan Boon’s dagmarkt / Lunchbestelling.nl wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 
 2. Toepasselijkheid
  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Boon’s dagmarkt / Lunchbestelling.nl  verzamelt en verwerkt van haar klanten, via onder meer het (online) klantenaccount en Lunchbestelling.nl
   
 3. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website en/of onze bestelapp.
   
 4. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?
  Hieronder zal per dienstverlening worden aangeven welke gegevens wij verzamelen en verwerken, voor welk doel dit gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven.

  4.1 Gebruik webwinkel Lunchbestelling.nl. 
  Ten behoeve van de online dienstverlening verzamelt Boon’s dagmarkt / Lunchbestelling.nl  persoonlijke gegevens, zoals: uw e-mailadres, naam en adresgegevens, telefoonnummer, IP-adres, bestel- en aankoophistorie, uw (online) bezoek- en bezorghistorie en betaalgegevens. 

  Het doel van het verzamelen en het verwerken van deze gegevens is dat u optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten van de webwinkel Lunchbestelling.nl, zoals het plaatsen van een bestelling. Wanneer een bestelling wordt geplaatst via de webwinkel Lunchbestelling.nl dan verwerken wij uw adresgegevens om de bestelling af te kunnen leveren. Tevens verwerken wij uw contactgegevens om de bestelling te bevestigen en contact met u op te kunnen nemen over het tijdstip van aflevering van uw bestelling.

  Wij bewaren de gegevens van uw profiel zolang u dit profiel aanhoudt of voor zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij bewaren uw aankoopgegevens in ieder geval niet langer dan 2 jaar na de laatste aankoop of na het einde van de klantrelatie, waarna deze gegevens worden geanonimiseerd.

 5. Blokkering profiel
  Uw profiel kan in het uiterst geval worden geblokkeerd, indien:
  –  U herhaaldelijk online bestelde producten aan de deur weigert te betalen; en
  –  U herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd.
  Indien uw profiel geblokkeerd wordt op grond van een van de bovenstaande redenen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
   
 6. Jonger dan 16 jaar
  Indien een gebruiker jonger is dan 16 jaar, mogen deze persoonsgegevens slechts aan ons worden verstrekt indien daarvoor toestemming is verkregen van één van ouders of wettelijk vertegenwoordigers die dit Privacybeleid hebben gelezen.
   
 7. Beveiliging van uw gegevens
  Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.
   
 8. Verstrekken van uw gegevens aan derden
  Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en activiteiten persoonsgegevens van u verwerken, gebeurt dit in de hoedanigheid van bewerker voor Boon’s dagmarkt / Lunchbestelling.nl . In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.
   
 9. Toegang tot en wijzigingen van uw gegevens
  Indien u toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren, gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar Boon’s dagmarkt, op het adres: Solisplein 1, 2909SC Capelle aan den IJssel, of via het online contactformulier uw verzoek doorgeven. U kunt uw gegevens tevens inzien en wijzigen op uw profielpagina.
   
 10. Vragen?
  Heeft u een vraag of een klacht over het Privacybeleid van Boon’s dagmarkt / Lunchbestelling.nl ? Dan kunt u contact opnemen met Boon’s dagmarkt / Lunchbestelling.nl  via het contactformulier op de website of bellen naar 010-2020751.